Ekonomi

Dünya Kalite Raporu’na göre Kalite Mühendisliği, sürdürülebilir bilgi teknolojilerinin çevresel boyutu açısından büyük önem taşımaktadır.

Capgemini, Sogeti¹ ve Micro Focus tarafından hazırlanan rapor, Kalite Mühendisliğinin² yeni teknolojilerin gerçek dünyadaki kullanımlara uygulanmasında çok önemli olduğunu göstermektedir.

Bu yıl 14. kez yayınlanan Dünya Kalite Raporu, Kalite Mühendisliği ve Testi (QE&T) alanındaki önemli eğilimleri ve gelişmeleri ele alıyor ve kalite ekiplerinin yeni odak noktasının sürdürülebilir BT ve Maliyet Akışı Yönetimi³ olduğunu ortaya koyuyor. Rapor, blockchain, metaverse ve diğer Web 3.0 uygulamaları gibi gelişmekte olan teknolojilerin gelecekteki etkisinin olumlu bir resmini çiziyor.

Bu yıl raporun kapsadığı alanlardan biri de sürdürülebilirlik oldu. Araştırma, sürdürülebilir bilgi teknolojilerinde kalitenin rolünün her geçen gün arttığını ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılan kuruluşların yüzde 72’si Kalite Mühendisliği ve Testinin (QE&T) bilgi teknolojilerinin çevresel yönü açısından büyük değer taşıdığını belirtiyor. Associates ayrıca sürdürülebilir BT stratejilerinin bir modülü olarak yeşil mühendisliğin faydalarına dair olumlu bir tablo çiziyor. Katılımcıların yüzde 47’si en değerli faydanın marka değerindeki artış olduğunu belirtiyor. Bunu %46 ile müşteri sadakatindeki artış izlemektedir.

Rapor ayrıca kuruluşların Blockchain ve Web 3.0 gibi yeni teknolojilerin kullanımını genişletmek ve müşteri deneyimi, pazara sürüm süresi, güvenlik ve maliyet gibi iş zorluklarını ele almak için Kalite Mühendisliği ve Testine yöneldiğini gösteriyor. Son kullanıcıların bu teknolojileri sorunsuz deneyimleyebilmeleri için farklı bir yaklaşımla test ve kalite kontrol süreçlerinden geçmesi gerekiyor.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 96’sı kalite stratejisi geliştirmekten gelişen teknolojilere geçişin kendilerini orta veya yüksek bir siber saldırı riskiyle karşı karşıya bırakacağına inanıyor. Rapor ayrıca, teknolojik değişimin hızı katlanarak artarken siber saldırı risklerine karşı koymak için siber güvenlik stratejilerini değişen ortama uyarlamanın değerini de gösteriyor.

Kalite güvencesi, kaliteli mühendislik uygulamalarına dönüşümü hızlandırır

Yeni teknolojilerin kullanımıyla ilişkili riskleri azaltan kalite stratejilerine ilişkin farkındalık arttıkça, kalite güvencesi hızla kalite mühendisliği uygulamalarına dönüşmektedir. Çalışanların yüzde 88’i, pazar paylarını bir rakibe kaptırma konusunda orta ila yüksek risk altında olduklarını kabul ediyor ve yüzde 90’ı, kalite güvence stratejisi olmadan yeni teknoloji çözümleri sunmanın maliyetleri artırma riskini alacağını kabul ediyor.

Kuruluşlar bilgiye odaklanmaya devam ediyor

Katılımcılar (yüzde 89), güçlü doğrulama yeteneklerinin karar vermeyi, verimliliği ve nihai olarak şirket kârını olumlu yönde etkileyeceği konusunda hemfikirdi (yüzde 89). Test Veri Yönetimi (TDM), yazılım testleri yaşam döngüsünün ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak, yanıt verenlerin yalnızca yüzde 20’si kuruluş genelinde tamamen uygulanan bir test verisi teslim stratejisine sahip olduklarını söylüyor. Birçok kuruluş, etkili bir veri doğrulama stratejisi uygulamada ciddi sorunlar yaşar. Yanıt verenlerin yüzde 42’si veri doğrulamayı zaman alan bir uygulama olarak görürken, yüzde 47’si birden fazla karmaşık veritabanına sahip olmanın başlı başına bir zorluk olduğunu söylüyor.

Çevik⁴ geliştirme süreçlerinden yararlanmak için daha fazla entegrasyona ihtiyaç duyan orta gruplar

Artan BT yatırımlarında dijital dönüşüm ve çevik geliştirme süreçlerinin kilit unsurlar olduğu giderek daha fazla kabul görmektedir. Çalışanlar, hızlı DevOps dönüşümüne eşlik edecek Kalite Mühendisliği ve Testi yapı geliştirmenin tüm aşamalarına entegre etmenin, süreçlerden en iyi şekilde yararlanmada büyük değer taşıdığını belirtiyor.

Araştırma ayrıca kuruluşların çevik geliştirme süreçlerini benimsediklerinde değerli iyileştirmeler yaptıklarını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 64’ü, elde ettikleri en değerli gelişmenin zamanında teslimat olduğunu belirtiyor. Bunu, kalite maliyetlerinde azalma (yüzde 62) ve müşteri deneyiminde iyileşme (yüzde 61) takip ediyor.

Bununla birlikte, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) iş akışlarını modüllere ayırmanın ve uçtan uca iş uygulamalarını tek bir yerde bir araya getirmenin karmaşıklığı nedeniyle kuruluşlar, paket uygulamalar ve kurumsal sistemler genelinde çevik geliştirme süreçleri uygulamak için mücadele etmeye devam ediyor.

Micro Focus Kıdemli Lider Yardımcısı, ITOM Artifact Cluster ve ADM Artifact Cluster Genel Müdürü, CTO Office ve Artifact Security Müdürü Rohit de Souza, “Dünya Kalite Raporu, gelişen teknolojilerin kuruluşların kalitesini nasıl değiştirdiğine dair derinlemesine bir bakış açısı sunuyor. ihtiyaçları ve uygulamaları bilgi teknolojilerinin mevcut durumu hakkında bilgilendirir.Bu yılki bulgular, Kalite Mühendisliği ve Testlerinde her zaman bir değişimin olduğunu ve optimum iş performansı için kuruluşların esnek, daha hızlı tepki veren ve uyumlu bir yapıya sahip olmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. kullanıcılar için değer yaratmak.”

Micro Focus Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Zafer Akın, “Kalite Mühendisliği ve Testindeki değerli trendleri ve gelişmeleri kapsayan bu yılın Dünya Kalite Raporu, Sürdürülebilir Bilgi Teknolojileri ve Maliyet Akışı Yönetimindeki yeni ilgi alanını ortaya koyuyor ve işletmelerin gelişen teknolojileri uygulamaya ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde marka değerini ve müşteri bağlılığını artırdığı için dünya çapında ve ülkemizdeki işletmeler sürdürülebilir bilgi teknolojilerine daha fazla değer vereceklerdir. Bu doğrultuda kalite süreçleri ve bu süreçlerin en değerli parçası olan Kalite Mühendisliği ve Testleri değer kazanmaya devam edecektir.”

Capgemini Group Küresel Kalite Mühendisliği ve Test Süreçleri Başkanı Mark Buenen, “Dijital platformların ve uygulamaların modernizasyonu eşi görülmemiş bir oranda hızlandı. Öte yandan, tedarik zinciri zorlukları, siber güvenlik tehditleri ve eğitimli çalışan eksikliği devam ediyor. işletmeler için durumu daha da karmaşık hale getirdi. Buna karşılık, güçlü kalite güvencesi ve kalite mühendisliğine yapılan yatırımlar, kuruluşların esnek, duyarlı ve uyumlu kalması için temel oluşturur. Daha derine bakıldığında, bu hayati işlevin, karlılık da dahil olmak üzere iş performansı üzerinde daha geniş ve somut bir etkisi vardır. ve hatta sürdürülebilirlik… Etkisi olduğunu görüyoruz.”

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu