Ekonomi

Resmi Gazete’de yayımlandı! SEDDK’dan değişiklikle ilgili açıklama

Konuyla ilgili olarak Sigorta ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDDK) gönderilen bilgilendirme notunda, 14 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamalarına İlişkin Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer almaktadır. /7/2007 ve 26582 sayılı. Yapılması öngörülen değişiklik ile şirketlerin TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardına (TFRS 17) uyum sağlamalarının mümkün olduğu belirtilmesi SEDDK’nın uluslararası düzenlemelere uygunluk sorunu.

Bilgi notunda, TFRS 17 ile değiştirilmesi gereken finansal tabloların kapsamının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından yayınlanan tablolarla uyumlu hale getirilmesi için gerekli değişikliklerin yapıldığı belirtildi. :

“Şirketler tarafından yayımlanacak finansal raporların yanı sıra Kurulca gerekli görülen diğer bilgilerin açıklanması için izin alınır. Bu kapsamda, finansal raporların kapsam dahilinde daha açıklayıcı olması amacıyla ek tablolar belirlenebilir. TFRS 17’nin

Öte yandan, bu düzenleme ile finansal raporların bankacılık mevzuatı doğrultusunda yönetim kurulu başkanı ve kontrol komitesi üyeleri tarafından imzalanması zorunludur. Söz konusu değişikliklerin sistemsel dönüşüm gerektirmesi nedeniyle bazı hususların yürürlük tarihi 1/1/2024 olarak düzenlenmiştir. Ayrıca bu dönüşümü hızlı bir şekilde tamamlayabilen şirketler için erken uygulamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu